Χειρουργική Αντιμετώπιση της Χρόνιας Εμμένουσας Χαμηλής Οσφυαλγίας

Σαν χρόνια οσφυαλγία ορίζεται ο πόνος στην οσφύ για διάστημα πάνω από 12 εβδομάδες. Ο πόνος στην οσφύ είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας και επηρεάζεται τόσο από εξωγενείς όσο και ενδογενείς παράγοντες. Επηρεάζει τη λειτουργία του ασθενούς λόγω άλγους και ανικανότητας πολύ περισσότερο από ότι μπορεί αρχικά αυτός να υπολογίσει. Η οσφυαλγία παρά την μεγάλη συχνότητα εμφάνισης και την έρευνα που έχει υπάρξει παραμένει αίνιγμα. Δεδομένα που αφορούν την αιτία αυτής, την κατάλληλη θεραπεία και την πρόγνωση είναι επί του παρόντος ανεπαρκή. Η αντιμετώπιση της οσφυαλγίας παραμένει περίπλοκη λόγω και της έλλειψης συσχέτισης μεταξύ παθολογικών ευρημάτων και πόνου ή δυσλειτουργίας του ασθενούς.

Σπονδυλοδεσία γίνεται όταν διαγνωστικά προκύπτει πως τα αίτια του πόνου είναι η δισκογενής οσφυαλγία ή η νόσος των μικρών αρθρώσεων. Η χειρουργική αντιμετώπιση των ασθενών έχει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με αυτούς που αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά. Στις ενδείξεις για χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνονται ο πόνος που ακινητοποιέι τον ασθενή, η αποτυχημένη συντηρητική θεραπεία και η προχωρημένη εκφύλιση μεσοσπονδύλιου δίσκου.
Οι επεμβατικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της χρόνιας χαμηλής εμμένουσας οσφυαλγίας είναι η οπισθοπλάγια σπονδυλοδεσία, η οσφυϊκή διμεσοσπονδύλιος σπονδυλοδεσία και ορισμένες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές.

Θεραπείες παθήσεων της Σπονδηλικής Στήλης
Θεραπείες παθήσεων της Σπονδηλικής Στήλης Χειρουργική Αντιμετώπιση της Χρόνιας Εμμένουσας Χαμηλής Οσφυαλγίας
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης