Ενημερωθείτε σχετικά με...
Επικοινωνήστε μαζί μας...
Τσιμισκή 71 Θεσσαλονίκη
4ος όροφος
Τηλ.: 2310 265 075
Mob.: 6945 487 394

3) Συσκευές Δυναμικής Σταθεροποίησης


Η θεραπεία της χρόνιας εμμένουσας χαμηλής οσφυαλγίας δεν είναι πάντα επιτυχής με την εφαρμογή σπονδυλοδεσίας. Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη τεχνικών για τη σταθεροποίηση του εκφυλισμένου σημείου χωρίς την εφαρμογή σπονδυλοδεσίας. Η δυναμική σταθεροποίηση είναι μία μέθοδος που περιορίζει τη μετατόπιση του βάρος στην οσφύ διατηρώντας τη φυσιολογική κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης χωρίς να την περιορίζει ή να την τροποποιεί.

 

Οι βασικοί τύποι συσκευών δυναμικής σταθεροποίησης, που βρίσκονται αυτήν την περίοδο σε φάση κλινικής έρευνας, είναι δύο. Ο ένας τύπος είναι συσκευές που τοποθετούνται μεταξύ των ακανθωδών αποφύσεων των σπονδύλων ως εμφύτευμα (πχ. Wallis σύστημα, X STOP, CA) και ο άλλος τύπος περιλαμβάνει εύκαμπτoυς συνθετικούς συνδέσμους που συνδέονται με σύστημα διαυχενικών βιδών (πχ. Graf σύνδεσμος, Dynesis συσκευή). Αρκετές άλλες συσκευές για τη σταθεροποίηση των μαλακών ορίων βρίσκονται υπό κατασκευή , αλλά δεν είναι ακόμη διαθέσιμες προς χρήση.

 

Υποστηρικτές της δυναμικής σταθεροποίησης έχουν εκθέσει κάποια πλεονεκτήματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται η διατήρηση της ευκαμψίας του μέρους της σπονδυλικής στήλης που σπονδυλοδέθηκε με δυναμική σπονδυλοδεσία με σκοπό να μην μετατοπίζεται το βάρος σε παρακείμενα διαστήματα  και η δυνατότητα που δίνεται για αποκατάσταση του δίσκου με την αποφόρτισή του. Ακόμη δεν έχουν δημοσιευτεί εργασίες ώστε να  συγκριθούν τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου με την κλασική σπονδυλοδεσία.

Οι μεσακάνθιες προθέσεις  διατείνουν τις  ακανθώδεις αποφύσεις των σπονδύλων και συνδέονται χαλαρά με αυτές. Το εμφύτευμα Wallis αποτελείται από πολυεθερεθερκετόνη (PEEK) και ερευνάται σε κλινικό επίπεδο.

 

 

Η συσκευή X STOP είναι ένα εμφύτευμα από τιτάνιο που, επίσης, τοποθετείται μεταξύ των ακανθωδών αποφύσεων με τοπική αναισθησία. Βρίσκεται και αυτό σε φάση δοκιμών για την επιτυχία του στη θεραπεία της εμμένουσας οσφυαλγίας.

                          

 

 

                     

Κάποιες συσκευές, όπως ήδη αναφέρθηκε, συνδέονται με συστήματα διαυχενικών βιδών για επιπλέον σταθεροποίηση. Ο σύνδεσμος Graf αποτελείται από ανελαστικό πολυεστέρα που τοποθετείται κυκλικά γύρω από διαυχενικές βίδες. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται συχνά στη θεραπεία της εμμένουσας οσφυαλγίας και έχει αποτελέσματα αντίστοιχα με τη σπονδυλοδεσία. Πιθανές επιπλοκές είναι η επιδείνωση ή η δημιουργία πλάγιας σπονδυλικής στένωσης. Στους ασθενείς που προεγχειρητικά εμφανίζουν υπερτροφία των μικρών αρθρώσεων (facet hypertrophy) πρέπει να εξετάζεται η αναγκαιότητα για προφυλακτική αποσυμπίεση.

 

 

Η συσκευή Dynesis είναι μια παρόμοια κατασκευή η οποία αποτελείται από τεχνητούς συνδέσμους - ταινίες πολυεστέρα και κυλίνδρους από συνθετικό υλικό ( policarbonatuterthane) με δυνατότητα μεταβλητού μήκους .Οι σύνδεσμοι διά των κυλίνδρων  συνδέονται με τις διαυχενικές βίδες. Οι κύλινδροι ανθίστανται στην συμπίεση και οι σύνδεσμοι  μειώνουν τις δυνάμεις  τάσης. Η επιλογή σωστού μεγέθους κυλίνδρων και η τοποθέτησή της είναι σημαντικά για την επίτευξη της κατάλληλης λόρδωσης στη σπονδυλική στήλη και στη σωστή κατανομή φορτίων και σχετίζεται με κλινικές παραμέτρους. 


active³ 4.8 · © 2000 - 2013 IPS Ltd · Όροι χρήσης