Ενημερωθείτε σχετικά με...
Επικοινωνήστε μαζί μας...
Τσιμισκή 71 Θεσσαλονίκη
4ος όροφος
Τηλ.: 2310 265 075
Mob.: 6945 487 394

Ενδείξεις


Η τεχνολογική εξέλιξη στις απεικονιστικές μεθόδους, στις χειρουργικές τεχνικές, στα εμφυτεύματα και στα οστικά μοσχεύματα έχουν διευρύνει τις ενδείξεις για σπονδυλοδεσία. Αυτό γίνεται στα πλαίσια μιας προσπάθειας να περιοριστεί ο αφόρητος πόνος που αποδίδεται είτε στην αστάθεια μεταξύ σπονδύλων είτε στην εκφύλιση του μεσοσπονδύλιου δίσκου. Συνήθως, η απόφαση για σπονδυλοδεσία λαμβάνεται μόνο μετά από συγκεκριμένη διάγνωση όπου ο δίσκος (δισκογενής οσφυαλγία) ή η νόσος των μικρών αρθρώσεων εξακριβώνονται ως τα συχνότερα αίτια του πόνου.

                                

 

                 

 

Σπονδυλοδεσία στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, στις μέρες μας, είναι μία κοινή, συνηθισμένη χειρουργική  θεραπεία της εμμένουσας χαμηλής οσφυαλγίας. Το 2001 μια Σουηδική ομάδα μελετητών, που ασχολείται με τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης ( Swedish Lumbar Spine Study Group), έκανε μία μελέτη στην οποία συνέκρινε την αποτελεσματικότητα της σπονδυλοδεσίας με την αποτελεσματικότητα της μη χειρουργικής αντιμετώπισης. Οι δύο αυτοί τρόποι συγκρίθηκαν με βάση την επιτυχία τους στον περιορισμό του πόνου και της κινητικής δυσλειτουργίας. Η  ομάδα που μελετήθηκε αποτελούνταν από 294 ασθενείς με χαμηλή εμμένουσα οσφυαλγία ως αποτέλεσμα εκφυλισμένου μεσοσπονδύλιου δίσκου (χωρίς σπονδυλολίσθηση). Στην φάση της παρακολούθησης των ασθενών αυτών για τα επόμενα 2 χρόνια βρέθηκε ότι αυτοί που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση είχαν καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με αυτούς που αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά (μη χειρουργικά).

Στις ενδείξεις για χειρουργική θεραπεία σε ασθενείς με εμμένουσα οσφυαλγία περιλαμβάνονται ο πόνος, ο οποίος  ακινητοποιεί τον ασθενή, αλλοιώνει το κοινωνικό, οικογενειακό και εργασιακό επίπεδο ζωής του και διαρκεί πάνω από 6-12 μήνες, η αποτυχημένη συντηρητική θεραπεία και ευρήματα προχωρημένης εκφύλισης μεσοσπονδυλίου δίσκου στη μαγνητική τομογραφία (ορατά και στην απλή ακτινογραφία). Στις μέρες μας, η χειρουργική θεραπεία του παραπάνω προβλήματος, περιλαμβάνει την αφαίρεση του δίσκου, την αποκατάσταση του ύψους του μεσοσπονδυλίου διαστήματος για να επανέλθει η φυσιολογική τάση στον πηκτοειδή πυρήνα (δηλ στον πυρήνα του μεσοσπονδυλίου δίσκου), την αύξηση της καμπυλότητας ( λόρδωση) της σπονδυλικής στήλης, έμμεσα τη διάνοιξη των σπονδυλικών τρημάτων και, τέλος, τη σταθεροποίηση των σπονδύλων. Επιπλέον, η σπονδυλοδεσία εξαλείφει τον πόνο που προέρχεται από τη νόσο των μικρών αρθρώσεων. 


active³ 4.8 · © 2000 - 2013 IPS Ltd · Όροι χρήσης