Ενημερωθείτε σχετικά με...
Επικοινωνήστε μαζί μας...
Τσιμισκή 71 Θεσσαλονίκη
4ος όροφος
Τηλ.: 2310 265 075
Mob.: 6945 487 394

Λεπτομέριες για την πλήρως ενδοσκοπική διαπεταλιακή τεχνική


Ο μυοσκελετικός πόνος είναι μία από τις πιο συχνές αιτίες που επισκέπτεται κανείς τον ιατρό. Οι εκφυλιστικές ασθένειες της σπονδυλικής στήλης αποτελούν μέρος της καθημερινής ιατρικής πρακτικής και η θεραπεία τους περιπλέκεται από ιατρικά και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.

Όπου ο έντονος πόνος ή τα νευρολογικά ελλείμματα επιμένουν και όλες οι συντηρητικές επιλογές έχουν εξαντληθεί, η χειρουργική επέμβαση ίσως γίνει απαραίτητη. Αν και οι συμβατικές επεμβάσεις μπορούν να επιτύχουν καλά αποτελέσματα, μπορεί να επακολουθήσει κάποια βλάβη λόγω τραυματισμού. Συνεπώς, είναι σημαντικό οι χειρουργικές τεχνικές να βελτιστοποιούνται σε συνεχή βάση.

Τα νεότερα αποτελέσματα ερευνών και οι τεχνικές καινοτομίες πρέπει να επανεξετάζονται κριτικά, ώστε να διαμορφώνονται οι βέλτιστες στρατηγικές θεραπείας.  Ο σκοπός θα πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση της χειρουργικής βλάβης και των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων αυτής, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα πρότυπα ποιότητας. 

Οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές μπορούν να ελαττώσουν την ιστική βλάβη και τα επακόλουθά της. Οι ενδοσκοπικές επεμβάσεις με συνεχή έκπλυση έχουν πλεονεκτήματα που τις έχουν καταστήσει τον χρυσό κανόνα σε ορισμένους τομείς. Διατρηματικές προσπελάσεις με οπισθιοπλάγια  πρόσβαση πραγματοποιούνται στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης για περισσότερα από 20 χρόνια τώρα, κυρίως για ενδοδισκικές βλάβη και ενδο-και έξω-τρηματικές δισκοκήλες. Επίσης έχουν αναπτυχθεί η πλάγια διατρηματική και  η διαπεταλιακή προσπέλαση για πλήρως ενδοσκοπική πρόσβαση στη σπονδυλική στήλη. Αυτές οι προσεγγίσεις διευρύνουν το φάσμα των ενδείξεων και επιτρέπουν τη χρήση, σε επιλεγμένες ενδείξεις, μιας οπτικά ελεγχόμενης διαδικασίας, η οποία είναι το ίδιο αποτελεσματική με τη συμβατική χειρουργική επέμβαση, ενώ επωφελείται από όλα τα πλεονεκτήματα του πραγματικά ελάχιστα επεμβατικού χειρουργείου.

Μέχρι αρκετά πρόσφατα, η ενδοσκοπική προσέγγιση υπόκειτο σε τεχνικά προβλήματα, επειδή το ενσωματωμένο με το ενδοσκόπιο κανάλι εργασίας των διαθέσιμων οπτικών συστημάτων ήταν μικρό και η ποικιλία των εργαλείων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ήταν αντίστοιχα περιορισμένη. Ανυπέρβλητες δυσκολίες μπορούσαν να προκύψουν κατά την εκτομή  σκληρού ιστού (πέταλο,σπονδυλικό σώμα), καθώς και εξαιτίας της περιορισμένης ανατομικής πρόσβασης και κινητικότητας. Η εργασία στον προσβεβλημένο ιστό ήταν περιορισμένη και μερικές φορές έπρεπε ναπραγματοποιηθεί χωρίς άμεση οπτική απεικόνιση. Στην πορεία και με την εξέλιξη της τεχνολογίας  αναπτύχθηκαν νέες οπτικές και διευρύνθηκαν τα κανάλια εργασίας των ενδοσκοπίων από 3,6 ως 4,1 χιλ ανάλογα της εταιρίας όπως επίσης αναπτύχθηκαν και γλύφανα ενδοσκοπικά για μαλακά μόρια και οστά., ώστε πλήρως ενδοσκοπικές επεμβάσεις να μπορούν να πραγματοποιηθούν υπό συνεχή και ακριβή οπτικό έλεγχο.

Αυτό επίσης επέτρεψε και επαρκή εκτομή οστών. Επομένως, το φάσμα των ενδείξεων για ενδοσκοπική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης διευρύνθηκε, ώστε να συμπεριλάβει κήλες μεσοσπονδύλιων δίσκων, στένωση του σπονδυλικού σωλήνα και τεχνικές σταθεροποίησης.

Η πλήρως ενδοσκοπική χειρουργική έχει πλέον κερδίσει μια πάγια θέση στη χειρουργική των παθήσεων της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ενδείξεις για τη χρήση της, αντιπροσωπεύει μια χρήσιμη και ασφαλή προσθήκη, ή εναλλακτική, στη συμβατική χειρουργική επέμβαση.

Πλήρως ενδοσκοπικές επεμβάσεις μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν στην αυχενική και θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Πρόσφατες τεχνικές εξελίξεις και η χρήση νέων οδών πρόσβασης έχουν οδηγήσει σε μια αλλαγή, η οποία εισηγείται την έναρξη μια επανάστασης στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης, όμοια με αυτήν που προέκυψε στην ορθοπεδική με την εισαγωγή των αρθροσκοπικών επεμβάσεων. Παρόλα αυτά, οι συμβατικές και οι περισσότερο επεμβατικές εγχειρήσεις θα συνεχίσουν να παίζουν έναν απαραίτητο ρόλο στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης. Οι χειρούργοι θα πρέπει να είναι ικανοί να εκτελούν και αυτές τις τεχνικές, ώστε να ξεπερνούν προβλήματα και επιπλοκές των πλήρως ενδοσκοπικών επεμβάσεων, καθώς αυτά μπορούν να προκύψουν σε κάθε επεμβατική διαδικασία.

Η ανάπτυξη των πλήρως ενδοσκοπικών τεχνικών δεν θα πρέπει να έχει την έννοια υπαγόρευσης  του τέλους των υφιστάμενων εγχειρητικών κανόνων, αλλά μάλλον αποτελεί  πολύτιμη πρόσθετη επιλογή στην χειρουργική της σπονδυλικής στήλης.

 


active³ 4.8 · © 2000 - 2013 IPS Ltd · Όροι χρήσης