Τσιμισκή 71 - Θεσσαλονίκη

Οσφυϊκή σπονδυλοδεσία με εκπτυσσόμενους κλωβούς

Ασθενής 43 χρόνων με εμμένουσα οσφυαλγία επι τριετία λόγω εκφυλιστικής νόσου του οσφυϊκού μεσοσοπονδύλιου δίσκου, μετά την αποτυχία κάθε συντηρητικής θεραπείας, υποβλήθηκε σε σπονδυλοδεσία με εκτυσσόμενους κλωβούς. Η επέμβαση υπήρξε επιτυχής και ο ασθενής απελευθερώθηκε από τους πόνους.
Δρ. Παύλος Χριστοδούλου, Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Στρατιωτικός Ιατρός – Επιμελητής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του 424 Γ.Ν. Θεσσαλονίκης

Μετεκπαιδευμένος στη Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης (Spinal Unit QMC Hospital, Nottingham UK) και μεγάλη εμπειρία σε όλες τις ορθοπαιδικές παθήσεις