Τσιμισκή 71 - Θεσσαλονίκη

Ενδοσκοπικές επεμβάσεις Σπονδυλικής Στήλης

Ενδοσκοπικές επεμβάσεις  Σπονδυλικής Στήλης

Ενδοσκοπικές ονομάζονται οι επεμβάσεις που γίνονται με τη χρήση λεπτών ενδοσκοπικών εργαλείων από τον χειρουργό, μπορούν να γίνουν  και  με  τοπική αναισθησία του ασθενούς, δεν υπάρχουν μεγάλες τομές και ο ασθενής δεν χάνει αίμα κατά την επέμβαση.

Αυτές οι προσεγγίσεις διευρύνουν το φάσμα των ενδείξεων και επιτρέπουν τη χρήση, σε επιλεγμένες ενδείξεις, μιας οπτικά ελεγχόμενης διαδικασίας, η οποία είναι το ίδιο αποτελεσματική με τη συμβατική χειρουργική επέμβαση, ενώ επωφελείται από όλα τα πλεονεκτήματα του πραγματικά ελάχιστα επεμβατικού χειρουργείου.

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας  αναπτύχθηκαν νέες οπτικές και διευρύνθηκαν τα κανάλια εργασίας των ενδοσκοπίων από 3,6 ως 4,1 χιλ. ανάλογα της εταιρίας όπως επίσης αναπτύχθηκαν και γλύφανα ενδοσκοπικά για μαλακά μόρια και οστά, ώστε πλήρως ενδοσκοπικές επεμβάσεις να μπορούν να πραγματοποιηθούν υπό συνεχή και ακριβή οπτικό έλεγχο. Αυτό επίσης επέτρεψε και επαρκή εκτομή οστών. Επομένως, το φάσμα των ενδείξεων για ενδοσκοπική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης διευρύνθηκε, ώστε να συμπεριλάβει κήλες μεσοσπονδύλιων δίσκων, στένωση του σπονδυλικού σωλήνα και τεχνικές σταθεροποίησης.

Η πλήρως ενδοσκοπική χειρουργική έχει πλέον κερδίσει μια πάγια θέση στη χειρουργική των παθήσεων της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ενδείξεις για τη χρήση της, αντιπροσωπεύει μια χρήσιμη και ασφαλή προσθήκη, ή εναλλακτική, στη συμβατική χειρουργική επέμβαση.

Πλήρως ενδοσκοπικές επεμβάσεις μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν στην αυχενική και θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Παρόλα αυτά, οι συμβατικές και οι περισσότερο επεμβατικές εγχειρήσεις θα συνεχίσουν να παίζουν έναν απαραίτητο ρόλο στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης. Οι χειρούργοι θα πρέπει να είναι ικανοί να εκτελούν και αυτές τις τεχνικές, ώστε να ξεπερνούν προβλήματα και επιπλοκές των πλήρως ενδοσκοπικών επεμβάσεων, καθώς αυτά μπορούν να προκύψουν σε κάθε επεμβατική διαδικασία. Η ανάπτυξη των πλήρως ενδοσκοπικών τεχνικών δεν θα πρέπει να έχει την έννοια υπαγόρευσης  του τέλους των υφιστάμενων εγχειρητικών κανόνων, αλλά μάλλον αποτελεί  πολύτιμη πρόσθετη επιλογή στην χειρουργική της σπονδυλικής στήλης.

 

Τέτοιες ενδοσκοπικές, διαδερμικές  ή μικρής παρεμβατικότητας επεμβάσεις είναι:

Ένα σημαντικό επίτευγμα για την ελάχιστα επεμβατική οπίσθια οσφυϊκή διαμεσοσπονδύλιο σπονδυλοδεσία είναι η επέμβαση κατά την οποία γίνεται μια τομή 25 χιλιοστών και η διατομή των μυών γίνεται με διαστολείς κάτω από ακτινοσκοπική καθοδήγηση. Ένας  διαστολέας κατάλληλου μήκους τοποθετείται στην τομή και όλη η επέμβαση γίνεται διάμεσου αυτού του διαστολέα  κάτω από άμεση  παρακολούθηση και υπό μεγέθυνση.  Μπορεί να γίνει ημιπεταλεκτομή και  εκτομή της μικρής άρθρωσης και έτσι να προσπελασθεί ο δίσκος οπότε αν είναι επιθυμητό γίνεται και εκτεταμένη δισκεκτομή. Το κενό του αφαιρεθέντος δίσκου συμπληρώνεται με  ειδικό κλωβό και οστικό μόσχευμα.

Δρ. Παύλος Χριστοδούλου, Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Στρατιωτικός Ιατρός – Επιμελητής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του 424 Γ.Ν. Θεσσαλονίκης

Μετεκπαιδευμένος στη Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης (Spinal Unit QMC Hospital, Nottingham UK) και μεγάλη εμπειρία σε όλες τις ορθοπαιδικές παθήσεις

Θεραπείες Σπονδυλικής