Τσιμισκή 71 - Θεσσαλονίκη

Απώλεια οβελιαίας ισορροπίας   

Απώλεια οβελιαίας ισορροπίας

Η απώλεια της οβελιαίας ισορροπίας οφείλεται  σε παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης μετά από κάποιο χειρουργείο σπονδυλοδεσίας με την σπονδυλική στήλη σπονδυλοδεμένη σε πλημελή θέση από Χειρουργό που δεν γνωρίζει την εμβριομηχανική της σπονδυλικής στήλης ή δεν κατάφερε λόγω μεγάλης παραμόρφωσης να επαναφέρει την σπονδυλική στήλη σε ισορροπία.

Άλλες αιτίες είναι η πρόσθια γωνίωση των σπονδύλων κατά την γέννηση ή κατά την ανάπτυξη, ή μια επιδεινούμενη θωρακική κύφωση η οποία ξεπέρασε την ικανότητα της οσφυϊκής μοίρας της Σ.Σ. να αντιρροπεί και από τις πιο συχνές αιτίες η εκφυλιστική σκολίωση με διαταραχή της ισορροπίας της σπονδυλικής στήλης.

Η απώλεια της οβελιαίας ισορροπίας προκαλεί σοβαρό πρόβλημα στους ασθενείς καθώς παραμορφώνεται σταδιακά η σπονδυλική στήλη. Μεγαλώνει η κύφωση της θωρακικής μοίρας, μειώνεται η λόρδωση της οσφυικής μοίρας και προκαλείται  ευθειασμός αυτής, προκαλείται κάμψη των ισχίων και των γονάτων,  η λεκάνη παίρνει οπίσθια κλήση και η κεφαλή υπερεκτείνεται. Οι τύποι απώλειας της οβελιαίας ισορροπίας μπορεί να είναι δύσκαμπτη, αντιρροπούμενη και μη αντιρροπούμενη.

Ο ασθενής αντιμετωπίζει έντονο πόνο και εξαντλείται λόγω προσπάθειας, μόλις περπατήσει λίγα μέτρα. Ουσιαστικά, χάνεται η  ισορροπία της σπονδυλικής στήλης και ο ίδιος καθίσταται ανάπηρος.

Η μόνη λύση είναι ο ασθενής να υποβληθεί σε νέα σπονδυλοδεσία η οποία στόχο έχει την διόρθωση που θα οδηγήσει σε ένα βιώσιμο αποτέλεσμα. Απαιτούνται πλήρεις απεικονιστικές εξετάσεις των οστών ολόκληρης της σπονδυλικής στήλης (ολοσωματική ακτινογραφία σπονδυλικής στήλης, αξονική, μαγνητική, σπονθηρογράφημα οστών)

Την επέμβαση διενεργεί Ορθοπαιδικός Σπονδυλικής Στήλης με εμπειρία και γνώσεις εμβιομηχανικής της Σ.Σ, ο οποίος θα σχεδιάσει πολύ προσεκτικά και με τη βοήθεια ειδικών εξετάσεων τη νέα παρέμβαση στη σπονδυλική στήλη. Η επέμβαση γίνεται με νευροπλοήγηση για συνεχή ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο του ασθενούς.

Η επέμβαση περιλαμβάνει σπονδυλοδεσία και ειδικές τεχνικές οστεοτομίας (οπίσθια, κλειστή σφηνοειδής) και υλικά οστεοσύνθεσης όπως και διασωματικούς κλωβούς.

Δρ. Παύλος Χριστοδούλου, Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Στρατιωτικός Ιατρός – Επιμελητής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του 424 Γ.Ν. Θεσσαλονίκης

Μετεκπαιδευμένος στη Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης (Spinal Unit QMC Hospital, Nottingham UK) και μεγάλη εμπειρία σε όλες τις ορθοπαιδικές παθήσεις