Τσιμισκή 71 - Θεσσαλονίκη

Οσφυϊκή δισκεκτομή / μικροδισκεκτομή

Η οσφυϊκή δισκεκτομή είναι η επέμβαση που διενεργείται σε ασθενείς με δισκοκήλη και μετατόπιση του τμήματος του κεντρικού πυρήνα του μεσοσπονδύλιου δίσκου, προς τα πίσω.

Η οσφυϊκή δισκοκήλη προκαλεί ισχιαλγία (πόνο στο πόδι). Όταν ο πόνος δεν υποχωρεί με συντηρητικές θεραπείες, αντίθετα, επιδεινώνεται και κυρίως όταν προκαλεί πάρεση (αδυναμία – παράλυση του άκρου πόδα ή κάτω άκρου γενικότερα), η επέμβαση καθίσταται επείγουσα.

Η ενδοσκοπική οσφυϊκή δισκεκτομή είναι μια σύγχρονη, με εξαιρετικά αποτελέσματα ατραυματική επέμβαση η οποία διενεργείται με τον ασθενή υπό συνεχή παρακολούθηση από ακτινοσκοπικό μηχάνημα εντός του χειρουργείου και με ειδικά ενδοσκοπικά εργαλεία. Ο ασθενής έχει λάβει τοπική νάρκωση, μέθη, γενική νάρκωση, αναλόγως της περίπτωσης. Με τη δισκεκτομή, αφαιρείται μέσα από μία πολύ μικρή τομή, στο δέρμα, το τμήμα σπασμένου δίσκου, ή το οστεόφυτο που πιέζει το νεύρο και προκαλεί πόνο.

Οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές όπως η ενδοσκοπική οσφυϊκή δισκεκτομή, μπορούν να ελαττώσουν την ιστική βλάβη και τα επακόλουθά της. Οι ενδοσκοπικές επεμβάσεις με συνεχή έκπλυση έχουν πλεονεκτήματα που τις έχουν καταστήσει τον χρυσό κανόνα σε ορισμένους τομείς.

Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ασθενούς, τη μορφολογία της δισκοκήλης και του σπονδυλικού σωλήνα, ο Χειρουργός, όταν είναι εξειδικευμένος στη σπονδυλική στήλη,  εφαρμόζει την κατάλληλη τεχνική δισκεκτομής.

Ο Ορθοπαιδικός Σπονδυλικής Στήλης, Παύλος Χριστοδούλου εφαρμόζει τις εξής τεχνικές:

Οσφυϊκή δισκεκτομή

Είναι μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική που εφαρμόζεται για την απομάκρυνση υλικού δίσκων με οσφυϊκή κήλη που συμπιέζει μια νευρική ρίζα ή τον νωτιαίο μυελό. Γίνεται συνήθως χρησιμοποιώντας μικροσκόπιο και χειρουργικές λούπες για άριστη εικόνα του χειρουργού στο σημείο της επέμβασης. Πριν τη δισκεκτομή ο χειρουργός αφαιρεί ένα μικρό κομμάτι οστού που ονομάζεται πέταλο από το στοχευμένο σπόνδυλο για να μπορέσει να έχει πρόσβαση στον κήλη του δίσκου. Αυτή η εκτομή των οστών αναφέρεται ως πεταλεκτομή.

Οσφυϊκή μικροενδοσκοπική δισκεκτομή

Η μικροδισκεκτομή μπορεί να γίνει και με πολύ μικρή τομή και με την χρήση ενός σωληνωτού διαστολέα (οπότε ονομάζεται μικροενδοσκοπική δισκεκτομή).

Η επέμβαση γίνεται στο χειρουργείο υπό γενική αναισθησία. Από μία πολύ μικρή τομή περίπου 3 εκατοστών στην οσφυϊκή μοίρα, εισάγονται όλα τα εργαλεία (δια ενός σωληνωτού διαστολέα) με τα οποία αποκόπτεται και αφαιρείται το τμήμα του μεσοσπονδύλιου δίσκου το οποίο συμπιέζει τη νευρική ρίζα και προκαλεί τον πόνο.

Ο ασθενής παραμένει στην κλινική για ένα 24ωρο, σηκώνεται αυθημερόν και περπατάει. Επιστρέφει σε πλήρεις δραστηριότητες περίπου μετά από ένα μήνα.

Το πλεονέκτημά της έγκειται στην μικρότερη απόσταση μεταξύ του πεδίου εργασίας και του συστήματος οπτικοποίησης. Δεν πρόκειται για μια πλήρως ενδοσκοπική τεχνική με την στενή έννοια του όρου. Στις μέρες μας η μικροενδοσκοπική πρόσβαση συχνά συνδυάζεται με τη μικροσκοπική χειρουργική τεχνική

Πλήρως ενδοσκοπική δισκεκτομή

 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε η πλήρως ενδοσκοπική διαπεταλιακή και διατρηματική τεχνική, ώστε να αξιοποιηθούν τα γνωστά προτερήματα των διατρηματικών επεμβάσεων και της αρθροσκόπησης

Το γεγονός ότι το σύστημα φωτισμού και απεικόνισης βρίσκεται μέσα στο πεδίο εργασίας επιτρέπει την ελαχιστοποίηση του τραυματισμού δομών. Με συνεχείς πλύσεις επιτυγχάνονται τέλειες συνθήκες ορατότητας. Η κίνηση του ενδοσκοπίου ελέγχεται με την τεχνική του joystick. Η χρήση καναλιού (trocar) εργασίας  προστατεύει τις νευρικές δομές. Σε συνδυασμό με τη χρήση νέων εξελιγμένων εργαλείων πρόκειται για μια πραγματικά ελάχιστα επεμβατική τεχνική.

Κύρια ένδειξη είναι οι παθολογικές καταστάσεις εντός του σπονδυλικού καναλιού. Προσοχή πρέπει να δοθεί στο εύρος του διαπεταλιακού  (στην ενδοσκοπική διαπεταλιακή) παραθύρου, το οποίο αν είναι πολύ στενό μπορεί να εμποδίζει την ελεύθερη διέλευση του ενδοσκοπίου. Σ’ αυτήν την περίπτωση μπορεί να αφαιρεθεί οστούν χωρίς διάνοιξη του ωχρού συνδέσμου ή καταστροφή των συνδέσμων της αρθρικής απόφυσης των σπονδύλων. Γενικότερα η αφαίρεση οστού πρέπει να αποφεύγεται, αν και σε κάποιες περιπτώσεις στένωσης του σπονδυλικού καναλιού καθίσταται απαραίτητη. Η ελαστικότητα του ωχρού συνδέσμου επιτρέπει την διείσδυση στο σπονδυλικό κανάλι   με ελάχιστη διάνοιξη του  συνδέσμου, της τάξεως μερικών χιλιοστών(mm). Για να ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή δομών μπορεί να προτιμηθεί κρανιοουριαία προσέγγιση  της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.

Επιμέρους τεχνικές:

Επιτρέπει την επιλεκτική επέμβαση σε παθολογίες εντός του σπονδυλικού καναλιού με ελάχιστο τραυματισμό.

Είναι καταλληλότερη για ενδοδισκική και ενδο- ή εξωτρηματική εργασία. Η διατρηματική προσέγγιση υπόκειται σε περισσότερους περιορισμούς από την διαπεταλιακή αλλά προκαλεί μικρότερη καταστροφή ιστών.

  • Τρηματεκτομή

 

 

Πώς γίνεται η επέμβαση 

  

Στο χειρουργείο, υπο ακτινοσκοπική καθοδήγηση (C-ARM) γίνεται πρώτα μία τομή περίπου 1 εκατοστό από τη μέση γραμμή, στο σημείο του πάσχοντος δίσκου. Εισάγονται μικροσκόπιο, ενδοσκόπιο και ειδικά εργαλεία με τα οποία αφαιρείται η κήλη δίσκου και αποσυμπιέζεται η νευρική ρίζα.

Η επέμβαση που διαρκεί περίπου 45-60 λεπτά, διενεργείται υπό γενική ή τοπική αναισθησία και ο ασθενής αναχωρεί το βράδυ της ίδιας ημέρας ή την επομένη. Υπάρχει άμεση σχεδόν ανακούφιση από τον πόνο και τα συμπτώματα. Η επιστροφή στην καθημερινότητα μπορεί να γίνει πολύ σύντομα (4-7 ημέρες). Έχει ποσοστό επιτυχίας σε έμπειρα χέρια , 93-95% ενώ ο κίνδυνος επιπλοκών είναι πολύ μικρός.

Δρ. Παύλος Χριστοδούλου, Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Στρατιωτικός Ιατρός – Επιμελητής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του 424 Γ.Ν. Θεσσαλονίκης

Μετεκπαιδευμένος στη Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης (Spinal Unit QMC Hospital, Nottingham UK) και μεγάλη εμπειρία σε όλες τις ορθοπαιδικές παθήσεις

Θεραπείες Σπονδυλικής