Τσιμισκή 71 - Θεσσαλονίκη

Διαδερμική Πυρηνοτομία / Πυρηνοπλαστική

Η πρώιμη εκφύλιση του μεσοσπονδύλιου δίσκου οφείλεται στην απώλεια του νερού από τον πυρήνα του (αφυδάτωση) και στην μείωση του ύψους του. Όσο ο δίσκος συμπίπτει και αυξάνεται η πίεση σε αυτόν, αυξάνεται και η διάμετρος του ινώδους δακτυλίου (διογκώνεται, προπίπτει) που με τη σειρά του ενεργοποιεί τους υποδοχείς του πόνου που βρίσκονται στα εξωτερικά στρώματα του. Η θεωρία ότι η χαμηλή εμμένουσα οσφυαλγία οφείλεται σε αυτήν τη διόγκωση- διαπλάτυνση του δίσκου, οδήγησε στην εμφάνιση νέων τεχνικών που ως σκοπό έχουν να περιορίσουν την πίεση που υφίσταται ο δακτύλιος γύρω από τον πυρήνα εξαιτίας της εκφύλισης του δεύτερου. Αυτή η αποσυμπίεση μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τις μεθόδους  της πυρηνοτομίας και της πυρηνοπλαστικής.

Η πυρηνοπλαστική γίνεται με τη δημιουργία ενός τοπικού ενεργειακού πεδίου στο σημείο της βλάβης, όπου αναπτύσσεται ενέργεια από διπολική ραδιοσυχνότητα. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ο ασθενής υποβάλλεται  σε τοπική αναισθησία και ήπια καταστολή και υπό ακτινολογική καθοδήγηση, στο Χειρουργείο. Κατά την επέμβαση, τοποθετείται ο καθετήρας στο κατάλληλο σημείο. Ο ιστός του δίσκου διαλύεται με την παραγωγή θερμότητας. Διαδοχικές εισβάσεις του καθετήρα μέσα στον πυρήνα δημιουργούν κανάλια για την αποσυμπίεση και ελαττώνουν τον όγκο του δίσκου. Αρκετοί ασθενείς μετά από την επέμβαση είχαν ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Και άλλες μέθοδοι διαδερμικής αφαίρεσης του πυρήνα έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν. Διαδερμική δισκεκτομή στην οσφυϊκή μοίρα, που ενδείκνυται μόνο σε μικρή πρόπτωση του πυρήνα, γίνεται ήδη από το 1984. Τοποθετείται ένας καθετήρας και μέσω αυτού αναρροφάται και περιορίζεται ο ιστός του δίσκου. Ο δίσκος μπορεί να υποστεί περιορισμό του μεγέθους του και με τη χρήση laser, με σκοπό την εξάτμιση του πυρήνα και τη μείωση της πίεσης μέσα στον δίσκο. Όμως, η ανάπτυξη θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στους γύρω ιστούς. Τα κλινικά αποτελέσματα ποικίλουν και ως εκ τούτου η χρήση του laser στη θεραπεία της εμμένουσας οσφυαλγίας είναι περιορισμένη.

Δρ. Παύλος Χριστοδούλου, Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Στρατιωτικός Ιατρός – Επιμελητής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του 424 Γ.Ν. Θεσσαλονίκης

Μετεκπαιδευμένος στη Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης (Spinal Unit QMC Hospital, Nottingham UK) και μεγάλη εμπειρία σε όλες τις ορθοπαιδικές παθήσεις

Θεραπείες Σπονδυλικής