Τσιμισκή 71 - Θεσσαλονίκη

Σπονδυλοδεσία – Όλες οι χειρουργικές τεχνικές

Η σπονδυλοδεσία ή αλλιώς αρθρόδεση, είναι η χειρουργική επέμβαση για την σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και πολλές φορές συνδυάζετε με  αποσυμπίεση των σπονδύλων και των νεύρων της Σπονδυλικής Στήλης. Μπορεί να  περιλαμβάνει την αφαίρεση του δίσκου, την αποκατάσταση του ύψους του μεσοσπονδυλίου διαστήματος για να επανέλθει η φυσιολογική  αρχιτεκτονική της Σπονδυλικής Στήλης, την αύξηση της καμπυλότητας (λόρδωση) της σπονδυλικής στήλης, έμμεσα τη διάνοιξη των σπονδυλικών τρημάτων και, τέλος.

Η σπονδυλοδεσία είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται για δεκαετίες. Οι τεχνικές και οι τρόποι προσπέλασης που χρησιμοποιούνται βελτιώνονται συνέχεια. Κάποια δείγματα αυτής της εξέλιξης είναι η χρήση ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών για τον περιορισμό του τραυματισμού των ιστών και χρήση δραστικών παραγόντων που προάγουν την οστεογένεση συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη οστική σπονδυλοδεσία.

Η σπονδυλοδεσία έχει καλά αποτελέσματα, υπο την προϋπόθεση ότι ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός είναι εξειδικευμένος στη Σπονδυλικής Στήλη, διαθέτει εμπειρία σε όλες τις εφαρμοζόμενες και τις πλέον σύγχρονες τεχνικές, ώστε να εφαρμόζει με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια την καταλληλότερη, σύμφωνα με τα ανατομικά χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς.

Τα αποτελέσματα μετά από μια σπονδυλοδεσία ποικίλουν και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Στους παράγοντες αυτούς ανήκουν ο αριθμός των σπονδύλων που θα περιληφθούν στην σπονδυλοδεσία, η διάγνωση στην κάθε περίπτωση, αν η προσπέλαση είναι  πρόσθια, οπίσθια ή συνδυασμός, η χρήση ή όχι διαυχενικών βιδών και η κοινωνικοοικομική κατάσταση του αρρώστου (που μπορεί να περιλαμβάνει τραυματισμούς λόγω επαγγέλματος, αποζημίωση ή κάποιο βαθμό αναπηρίας). Επίσης, ακόμη και μια επιτυχημένη σπονδυλοδεσία δε σχετίζεται πάντα και με αντίστοιχο κλινικό αποτέλεσμα. Ο κίνδυνος επιπλοκών, γενικά αυξάνεται όσο πιο απαιτητική από άποψη τεχνικής είναι μια επέμβαση.

 

Ο Ορθοπαιδικός Σπονδυλικής Στήλης Παύλος Χριστοδούλου εφαρμόζει:

 

Επίσης, ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Σπονδυλικής στήλης Παύλος Χριστοδούλου, εφαρμόζει και τις εναλλακτικές της σπονδυλοδεσίας  στη χειρουργική θεραπεία της χρόνιας χαμηλής εμμένουσας οσφυαλγίας

Δρ. Παύλος Χριστοδούλου, Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Στρατιωτικός Ιατρός – Επιμελητής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του 424 Γ.Ν. Θεσσαλονίκης

Μετεκπαιδευμένος στη Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης (Spinal Unit QMC Hospital, Nottingham UK) και μεγάλη εμπειρία σε όλες τις ορθοπαιδικές παθήσεις

Θεραπείες Σπονδυλικής