Τσιμισκή 71 - Θεσσαλονίκη

Εναλλακτικές τεχνικές αντί της σπονδυλοδεσίας   

 Ο κίνδυνος επιπλοκών από τη χειρουργική επέμβαση που είναι η σπονδυλοδεσία για την αντιμετώπιση της χαμηλής χρόνιας, εμμένουσας οσφυαλγίας, συνέβαλε στη δημιουργία εναλλακτικών τεχνικών αντιμετώπισης της εκφύλισης του μεσοσπονδύλιου δίσκου.

Τέτοιες είναι:

  • Διαμεσοσπονδύλια θερμοθεραπεία: Ελάχιστα επεμβατική τεχνική. Βασίζεται στη χρήση ραδιοσυχνότητας με σκοπό την μετατροπή ή ρίκνωση των ινών του κολλαγόνου του μεσοσπονδύλιου δίσκου. Αυτή η μέθοδος απελευθερώνει θερμότητα και συρρικνώνει εκφυλισμένα στοιχεία του πυρήνα του δίσκου.
  • Διαδερμική πυρηνοτομία και πυρηνοπλαστική: Ελάχιστα επεμβατική τεχνική με την οποία περιορίζεται η πίεση που υφίσταται ο δακτύλιος γύρω από τον πυρήνα εξαιτίας της εκφύλισής του. Επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ενός τοπικού ενεργειακού πεδίου στο σημείο της βλάβης, όπου αναπτύσσεται ενέργεια από διπολική ραδιοσυχνότητα.
  • Συσκευές δυναμικής σταθεροποίησης: Εμφυτεύονται στο εκφυλισμένο επίπεδο ή επίπεδα  ώστε να περιορίσουν τη μετατόπιση του βάρος στην οσφύ, διατηρώντας τη φυσιολογική κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης χωρίς να την περιορίζουν ή να την τροποποιούν.
  • Τεχνητή αντικατάσταση δίσκου:
    α) Αντικατάσταση με τεχνητό πυρήνα
    β) Ολική αντικατάσταση του δίσκου.
Δρ. Παύλος Χριστοδούλου, Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Στρατιωτικός Ιατρός – Επιμελητής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του 424 Γ.Ν. Θεσσαλονίκης

Μετεκπαιδευμένος στη Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης (Spinal Unit QMC Hospital, Nottingham UK) και μεγάλη εμπειρία σε όλες τις ορθοπαιδικές παθήσεις

Θεραπείες Σπονδυλικής